Best Seller

เครื่องสแกนเนอร์ Avision FB6280E

สแกนเนอร์สำหรับงานสแกนหนังสือขนาดไม่เกิน A3 มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 2,500 แผ่นต่อวัน (TWAIN, ISIS) driver

Share

Share

เครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น : FB6280E

สแกนเนอร์สำหรับงานสแกนหนังสือขนาดไม่เกิน A3
มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD
รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 2,500 แผ่นต่อวัน
(TWAIN, ISIS) driver

ModelFB6280E
รองรับกระดาษA8-A3, Legal
สแกนเนอร์สีแบบFlatbed
ความละเอียดสูงสุด75-600dpi, 1200dpi
ความเร็ว4.5 sec
ถาดป้อนกระดาษ-
การเชื่อมต่อUSB 2.0
ราคา SRP (In VAT)กรุณาติดต่อฝ่ายขาย 02-050-9854