บริการสแกนเอกสาร
Document Scanning Services

    สุธาสิน กรุ๊ป ให้บริการสแกนเอกสารแบบครบวงจร รับสแกนเอกสารทั้งเอกสารขนาดเล็ก-ใหญ่ รับสแกนเอกสารบัญชีเอกสารงบการเงิน รับสแกนเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย เอกสารใบสมัครใบเคลมประกัน เอกสารต่างๆ ภายในองค์กร รวมถึงรับสแกนหนังสือ  บริการสแกนหนังสือ นิตยสาร หนังสือหายาก หนังสือเก่าพร้อมปรับแปลงไฟล์ให้สมบูรณ์เสมือนหนังสือใหม่ ไปถึง  รับสแกนเอกสารขนาดใหญ่ บริการสแกนเอกสารขนาดA2-A0 รับสแกนแผนที่ หนังสือพิมพ์ สุธาสิน สามารถให้บริการสแกนเอกสาร ทุกรูปแบบ ทุกชนิด ทุกขนาด รวมถึงการจัดทำ Index ในการค้นหาและนำเข้าระบบจัดเก็บเอกสารให้พร้อมใช้งาน หรือจะเป็นการจัดทำ Bookmark และ ดับลินคอร์เมทาดาทา (Dublin Core Metadata)สำหรับงานห้องสมุด

   สุธาสิน กรุ๊ป มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการจัดการบริหารจัดการข้อมูลให้กับองค์กรเอกชนและภาครัฐตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตลอดจนได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้ามากมาย พร้อมให้บริการสแกนเอกสารทั้งในและนอกสถานที่ สำหรับลูกค้าที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอให้ทางบริษัทฯ เข้าไปดำเนินงาน เรามีศูนย์สแกนเอกสารที่ได้มาตรฐาน มีพื้นที่เพียงพอ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย ให้ท่านได้มั่นใจ และบริการรับ-ส่งเอกสาร ซึ่งเราจะเลือกใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท จึงทำให้งานแต่ละงานประสบความสำเร็จแล้วเสร็จตามเป้าหมายและระยะเวลา พร้อมรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 1 ปี
ทำไม? ต้องสแกนเอกสาร
ด้วยในแต่ละหน่วยงาน/องค์กร มีเอกสารต่างๆเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีปริมาณ เอกสารเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีปัญหาในเรื่องสถานที่จัดเก็บ การดูแลรักษา สืบค้น ความสะดวกรวดเร็วใน การปฏิบัติงานของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีความจำเป็นต้องสแกนเอกสารเพื่อปรับเปลี่ยนการ บริหารจัดการเอกสารแบบกระดาษมาจัดเก็บเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ในคอมพิวเตอร์แทน ซึ่งจะสามารถ คัดแยกเอกสารได้เป็นหมวดหมู่ ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บ การสืบค้นและเพื่อเก็บรักษาเอกสารของทางราชการและหน่วยงาน ที่มีความสำคัญมิให้สูญหายอีกด้วย

ประโยชน์ของ
การสแกนเอกสาร

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บเอกสารต่างๆ 

•  เพื่อลดปัญหาในเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
•  เพื่อสำรองข้อมูลเอกสารหลังจากที่มีการทำลาย
เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการในการเรียกค้นข้อมูลเอกสารต่าง ๆ
เพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการงานเอกสารให้เป็นในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้การจัดการเอกสารเป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
SUTASIN รับสแกนเอกสารประเภทใดบ้าง?
เรารับสแกนหนังสือและสแกนเอกสารทุกประเภท ทุกขนาด ตั้งแต่กระดาษชิ้นเล็กๆ ขนาด A8 จนถึง A4-A3 ไปจนถึงเอกสารที่มีขนาดใหญ่ A2 A1 A0
โดยไม่กำหนดขั้นต่ำ

image

Document Scanning

บริการสแกนเอกสารทั่วไป ทุกขนาด A8-A4-A3 ทุกประเภท
รับสแกนเอกสารทั่วไปภายในองค์กร เอกสารด้านบัญชี-การเงิน ใบเสร็จ
รับสแกนเอกสารแฟ้มประวัติทะเบียน เอกสาร กพ.7 เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย
เอกสารคำร้อง เอกสารแบบฟอร์ม เอกสารประกันภัย ฯลฯ

image

Book Scanning

บริการสแกนหนังสือ บริการสแกนเอกสารรูปเล่ม ทุกขนาด ทุกประเภท
รับสแกนเอกสารประเภทรูปเล่มทุกชนิด
รับสแกนหนังสือ นิตยสาร วารสาร วิทยานิพนธ์
รับสแกนหนังสือเก่า หนังสือหายาก เป็นต้น
บริการปรับแปลงไฟล์หนังสือเก่าให้เสมือนใหม่
บริการจัดทำ Index และ Bookmark หนังสือ
บริการจัดทำ OCR / Full text serch (Thai-Eng)

image

Large Format Scanning

บริการสแกนเอกสารขนาดใหญ่ A2 A1 A0
รับสแกนเอกสารเอกสารขนาดใหญ่ตั้งแต่ A2 ขึ้นไปถึง A1 A0 
รับสแกนหนังสือพิมพ์ แบบแปลนก่อสร้าง แผนที่ เป็นต้น
รองรับการสแกนเอกสารหน้ากว้าง 36 นิ้ว สูงสุด 42 นิ้ว

รูปแบบของการให้สแกนเอกสาร
  Onsite document scanning service
การให้บริการสแกนเอกสารในสถานที่หรือหน่วยงานของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะจัดบุคลากรและอุปกรณ์ในการทำงานสำหรับเข้าปฏิบัติการ ณ. พื้นที่หน่วยงานของลูกค้า
  Offsite document scanning service
การให้บริการสแกนเอกสารโดยการให้บริษัทฯเข้าไปรับ-ส่งเอกสารจากหน่วยงานของลูกค้าเพื่อมาปฏิบัติการสแกน ณ.ศูนย์ให้บริการการสแกนเอกสารของสุธาสินทั้งนี้เราตระหนักดีว่าความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่ง และกล้องวงจรปิด และการคัดกรองด้านบุคลากร เพื่อให้ได้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและเอกสารของลูกค้าเป็นสำคัญ

image
นโยบายการรักษาความปลอดภัยของเอกสาร
image
การรักษาความปลอดภัย ด้านบุคลากร
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโครงการสแกนเอกสาร ผ่าน การตรวจสอบประวัติอาชญากร เรียบร้อยแล้ว
image
การรักษาความปลอดภัยในการรับ-ส่งคืนเอกสาร
ทำการบันทึกการรับ-ส่งเอกสาร
ทำการบรรจุเอกสารลงกล่อง
ทำการขนย้าย
image
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในพื้นที่
 กรณี OFFSITE SERVICES
กล้องวงจรปิด
ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง
ระบบคีย์การ์ดควบคุมการเข้าออก
• ที่สำหรับเก็บอุปกรณ์ถ่ายภาพและมือถือ
***เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ***
เจ้าหน้าที่ให้บริการสแกนเอกสารทุกตำแหน่งรับวัคซีน Covid-19 เรียบร้อยแล้ว และต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าบริการสแกนเอกสาร

ทำไม? ต้องเลือกเรา
ทำไม ต้องเลือก SUTASIN บริการสแกนเอกสาร
image
ประสบการณ์
เรามุ่งมั่นและทุ่มเทในการให้บริการเกิน100% การันตีด้วยประสบการณ์ในการสแกนเอกสารมากกว่า 100 ล้านแผ่น ทำให้มั่นใจได้ว่าเราคือ “ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเอกสาร”
image
เทคโนโลยี
เราเป็นศูนย์บริการเครื่องสแกนเอกสาร 
เราจึงเข้าใจและเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการสแกนและสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องนำมาจัดการสแกนเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
image
คุณภาพ/มาตรฐาน 
เราพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมาตรฐานสามารถปฏิบัติงานสแกนเอกสารทุกขั้นตอนไปในแนวทางเดียวกันด้วยความชำนาญให้งานเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด
image
ความปลอดภัย
เราคัดกรองบุคคลากรต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากร 
รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยของเอกสาร ขนส่ง ตลอดจนสัญญารักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล
image
รวดเร็ว/ตรงต่อเวลา
เราพร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ในการสแกนเอกสาร สามารถรองรับปริมาณการทำงานได้ตามความต้องการของลูกค้า เราจึงส่งมอบงานได้ตรงต่อเวลาหรือเร็วกว่ากำหนด
image
ใส่ใจบริการ
เราใส่ใจในการบริการโดยทีมบริหารเข้ามากำกับดูแลในทุกๆขั้นตอน ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านด้วยความเต็มใจในทุกเวลา ทำให้เราได้รับการไว้วางใจเป็นผู้ให้บริการสแกนเอกสารมาโดยตลอด
เทคโนโลยีของเครื่องสแกนเอกสาร
Document Scanner Technology
เราเลือกใช้เครื่องสแกนเนอร์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงและสามารถทำงานได้รวดเร็ว โดยประกอบไปด้วย เทคโนโลยี ต่างๆ ดังนี้
1. คุณภาพที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี CCD และ CIS
เครื่องสแกนเนอร์ที่นำมาใช้ในการสแกนเอกสาร ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์แบบ CCD และ CISเพื่อการโฟกัสภาพที่แม่นยำ มีมิติ ทำให้ได้คุณภาพงานที่คมชัดอย่างแท้จริง

2. เทคโนโลยีการ แบ่งไฟล์อัตโนมัติ
เครื่องสแกนเนอร์ที่นำมาใช้ในการสแกนเอกสารใช้เทคโนโลยีแบ่งไฟล์อัตโนมัติเพิ่มความถูกต้อง สะดวกรวดเร็วในการสแกนเอกสารจำนวนมาก ด้วย ระบบสแกนแบบ Batch Scan
ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตัวเครื่อง และซอฟต์แวร์สแกนเอกสาร ที่จะแบ่งไฟล์อัตโนมัติ โดยใช้บาร์โค้ด (Barcode base job separate) ทำให้การแบ่งหมวดหมู่เอกสารที่ถูกสแกนทำได้สะดวกยิ่งขึ้น

3. เทคโนโลยีการป้อนต้นฉบับโดยอัตโนมัติ
Automatic Document Feeder (ADF) หรือชุดป้อนกระดาษอัตโนมัติ เป็นฟังก์ชันที่จะช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาการสแกนเอกสารไปได้มาก เพราะไม่ จำเป็นต้องป้อนเอกสารทีละแผ่น เมื่อต้องการสแกนเอกสารจำนวนมาก ก็เพียงสั่งสแกนแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ ADF ในการป้อนต้นฉบับเข้า สู่ขั้นตอนการสแกนโดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว
4. เทคโนโลยีการป้องกันกระดาษซ้อนในขณะป้อนกระดาษอัตโนมัติ
เครื่องสแกนที่นำมาใช้มีเทคโนโลยีการป้องกันกระดาษซ้อนกันขณะป้อนกระดาษอัตโนมัติที่ชุดป้อนกระดาษ ADF โดยการใช้เทคโนโลยี การหมุนสวนทาง ของลูกยางชุดจ่ายกระดาษอัตโนมัติ (Reverse Roller Enhance Feeding Reliability)

5. เทคโนโลยีระบบป้องกันกระดาษซ้อนและหยุดการทำงานอัตโนมัติ
เพื่อป้องกันปัญหาการป้อนเอกสารพร้อมกันหลายแผ่น ทำให้งานสแกน ผิดพลาด เครื่องสแกนที่นำมาใช้ จึงมีระบบตรวจจับเอกสารซ้อน (Ultrasonic Multi-feed Sensor) โดยตรวจสอบจากความหนาและขนาดกระดาษ เพื่อการสแกน เอกสารได้อย่างถูกต้องและแม่นยำพร้อมทั้งหยุดระบบการทำงานของการป้อนกระดาษทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายของเอกสารต้นฉบับ

6. เทคโนโลยีการสแกนหน้าหลังแบบต่อเนื่อง
ด้วยการติดตั้งชุดเซ็นเซอร์รับภาพถึง 2 ชุด เครื่องสแกนเนอร์จึงสามารถสแกนเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้พร้อมกัน (Duplex) จากการป้อน กระดาษเพียงครั้งเดียว ทำให้การสแกนและจัดลำดับเอกสารทำได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น
7. เทคโนโลยีการแก้ไขการเอียงของภาพอัตโนมัติ (Auto-Deskew)
การแก้ไขความเอียงภาพ เนื่องจากความผิดพลาด ของการป้อนเอกสารอัตโนมัติ

8. เทคโนโลยีการปรับขนาดอัตโนมัติ ( Auto-size Detection )
สามารถสแกนเอกสารพร้อมกันได้หลายขนาด และไม่ต้องกำหนดขนาดก่อนการสแกน
โดยเครื่องสามารถปรับขนาด กระดาษที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ (Auto Crop)

9. เทคโนโลยีการตรวจสอบกระดาษสีหรือขาวดำอัตโนมัติ ( Auto-color Dectection )
สามารถตรวจสอบ สีหรือขาวดำ และปรับ โหมดการสแกนภาพให้เหมาะสมกับต้นฉบับอัตโนมัติ

10. เทคโนโลยีการลบหน้าเปล่าอัตโนมัติ ( Blank Page Removal )
ตรวจสอบ และไม่สแกนหน้าเอกสารเปล่า อัตโนมัติ จึงช่วยลดเวลาในการจัดการไฟล์ และประหยัดพื้นที่ในการ จัดเก็บเอกสาร
เทคโนโลยีของ Software เพื่อการสแกนเอกสาร
เราตั้งใจพัฒนา Software เพื่อการสแกนเอกสารเฉพาะการให้บริการสแกนเอกสาร แก่ลูกค้าของ SUTASIN โดยเฉพาะ เพราะเราต้องการให้การสแกนเป็นเรื่องง่ายๆ ด้วยเครื่องมือที่พร้อมให้ปรับแต่ง ให้ผลงานการสแกนออกมาอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนำส่งงานคุณภาพให้ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
ผลงานการสแกนเอกสาร

ผลงานการสแกนเอกสาร :
โครงการบันทึกและสแกนเอกสารงบการเงิน จำนวน 140,000 ราย (1,400,000 หน้า)
( 2 ปีซ้อน ปี 2560 และ ปี 2561)
หน่วยงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ผลงานการสแกนเอกสาร : โครงการสแกนเอกสารงานทะเบียนของบริษัทประกันชีวิตและประกันภัย จำนวน 350,000 หน้า
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ผลงานการสแกนเอกสาร : โครงการสแกนเอกสารภายในสำนักงาน จำนวน 80,000 หน้า ปี 2563
หน่วยงาน : บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ผลงานการสแกนเอกสาร : โครงการสแกนเอกสารทางการเงิน จำนวน 1,200,000 หน้า
หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผลงานการสแกนเอกสาร : โครงการสแกนเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยใน (IPD) จำนวนปีละ 25,000 แฟ้ม (2,000,000 หน้า)
(6 ปีซ้อน ปี 2560 , ปี 2561 , ปี 2562 , ปี 2563 , ปี 2564 และปี 2565)
หน่วยงาน : โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
ผลงานการสแกนเอกสาร : โครงการสแกนเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน 4,000,000 หน้า
หน่วยงาน : โรงพยาบาลราษฎรบูรณะ
ผลงานการสแกนเอกสาร : โครงการสแกนเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยใน(IPD)และผู้ป่วยนอก(OPD) จำนวน 3,000,000 หน้า
หน่วยงาน : โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ผลงานการสแกนเอกสาร : โครงการสแกนเอกสารทะเบียนบ้าน ฉบับคอมพิวเตอร์(A3) จำนวน 2,000,000 หน้า
หน่วยงาน : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ผลงานการสแกนเอกสาร : โครงการสแกนเอกสารคำขอมีบัตรประชาชน (บป.1) ทั่วประเทศ จำนวน 7,780,000 หน้า
หน่วยงาน : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ผลงานการสแกนเอกสาร : โครงการสแกนเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ กพ.7 จำนวน 3,000 ราย
หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ผลงานการสแกนเอกสาร : โครงการสแกนเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ กพ.7 จำนวน 90,000 ราย (540,000 หน้า)
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. 
ผลงานการสแกนเอกสาร : โครงการสแกนหนังสือห้องสมุดรัฐสภาแบบไม่ตัดเล่มพร้อมแต่งไฟล์ภาพ
และจัดทำ Book Mark + Dubblin Core Meta data จำนวน 550,000 หน้า
หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (รัฐสภา)
ผลงานการสแกนเอกสาร : โครงการสแกนหนังสือห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์ จำนวน 700,000 หน้า
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผลงานการสแกนเอกสาร : โครงการสแกนเอกสารเรื่องร้องเรียนขนาด A0-A2 A3-A5 Legal จำนวน 1,770,500 หน้า
หน่วยงาน : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้