บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป จำกัด (Sutasin Group Co., Ltd.) มีโครงสร้างองค์กรเพื่อการนำเสนอบริการที่ดีกว่าแก่ลูกค้า โดยบริษัทประกอบด้วย
กลุ่มงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ , กลุ่มงานด้านสื่อการเรียนการสอนวิศวกรรม
ซึ่งแต่ละกลุ่มงานมีบุคลากร และพันธมิตรธุรกิจ ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
OUR CLIENTS