บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป จำกัด (Sutasin Group Co., Ltd.) มีโครงสร้างองค์กรเพื่อการนำเสนอบริการที่ดีกว่าแก่ลูกค้า โดยประกอบด้วย
กลุ่มงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีบุคลากร และพันธมิตรธุรกิจ ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
 
ด้วยบริการจาก สุธาสิน กรุ๊ป
บริการให้เช่าเครื่องสแกนเนอร์ และ จัดจำหน่ายเครื่องสแกนเนอร์  เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
เครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูงสำหรับงานจัดเก็บเอกสาร เครื่องสแกนเอกสารสำนักงาน สแกนเอกสาร สแกนหนังสือ
ตลอดจนบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำการใช้งาน และติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ เครื่องสแกนเอกสาร 
 
ให้บริการสแกนเอกสารแบบครบวงจร รับสแกนเอกสารทุกขนาด ทั้งเอกสารขนาดเล็ก เอกสารด้านบัญชี ใบเสร็จ บิล เอกสารงบการเงิน เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย
เอกสารใบสมัคร เอกสารใบเคลมประกัน เอกสารต่างๆ ภายในองค์กร/สำนักงาน  หรือจะเป็นหนังสือ นิตยสาร หนังสือหายาก หนังสือเก่า
พร้อมปรับแปลงไฟล์ให้สมบูรณ์เสมือนหนังสือใหม่
ไปถึงเอกสารขนาดใหญ่ แบบแปลนขนาดA2ถึงA0 รวมถึงการจัดทำ Index ในการค้นหาและนำเข้าระบบจัดเก็บเอกสารให้พร้อมใช้งาน หรือจะเป็นการจัดทำ Bookmark
และ ดับลินคอร์เมทาดาทา (Dublin Core Metadata) สำหรับงานห้องสมุด
ให้บริการสแกนเอกสาร ทั้งในรูปแบบ Onsite document scanning service การให้บริการรับสแกนเอกสารในสถานที่หรือหน่วยงานของลูกค้า
และ Offsite document scanning service การให้บริการรับสแกนเอกสารโดยการให้บริษัทฯเข้าไปรับเอกสารจากหน่วยงานของลูกค้า
เพื่อมาปฏิบัติการสแกน ณ.ศูนย์ให้บริการของบริษัทฯ
 
บริการให้คำปรึกษา รับแจ้งปัญหาการใช้งาน พร้อมบำรุงรักษา เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Avision ทุกรุ่น
 
- Enterprise Software (ออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบจัดเก็บเอกสาร)
บริการให้คำปรึกษาและวางแผนออกแบบพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบจัดเก็บเอกสาร
ระบบบริหารจัดการหน่วยงาน/องค์การ/สถานศึกษา พร้อมจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้าน IT
 
 
 

OUR CLIENTS