บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป จำกัด (Sutasin Group Co., Ltd.) มีโครงสร้างองค์กรเพื่อการนำเสนอบริการที่ดีกว่าแก่ลูกค้า โดยประกอบด้วย
กลุ่มงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ , กลุ่มงานด้านสื่อการเรียนการสอนวิศวกรรม , กลุ่มงานด้านวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ซึ่งแต่ละกลุ่มงานมีบุคลากร และพันธมิตรธุรกิจ ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
 
ด้วยบริการจาก สุธาสิน กรุ๊ป
บริการให้เช่าเครื่องสแกนเนอร์ และ จัดจำหน่ายเครื่องสแกนเนอร์  เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
เครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูงสำหรับงานจัดเก็บเอกสาร สแกนเอกสาร สแกนหนังสือ
ตลอดจนบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำการใช้งาน และติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ เครื่องสแกนเอกสาร 
 
ให้บริการสแกนเอกสารแบบครบวงจร รับสแกนเอกสารทั้งเอกสารขนาดเล็ก เอกสารด้านบัญชี เอกสารงบการเงิน เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย
เอกสารใบสมัคร เอกสารใบเคลมประกัน เอกสารต่างๆ ภายในองค์กร หรือจะเป็นหนังสือ นิตยสาร หนังสือหายาก หนังสือเก่าพร้อมปรับแปลงไฟล์ให้สมบูรณ์เสมือนหนังสือใหม่
ไปถึงเอกสารขนาดใหญ่ รวมถึงการจัดทำ Index ในการค้นหาและนำเข้าระบบจัดเก็บเอกสารให้พร้อมใช้งาน หรือจะเป็นการจัดทำ Bookmark
และ ดับลินคอร์เมทาดาทา (Dublin Core Metadata) สำหรับงานห้องสมุด
ให้บริการสแกนเอกสาร ทั้งในรูปแบบ Onsite document scanning service การให้บริการรับสแกนเอกสารในสถานที่หรือหน่วยงานของลูกค้า
และ Offsite document scanning service การให้บริการรับสแกนเอกสารโดยการให้บริษัทฯเข้าไปรับเอกสารจากหน่วยงานของลูกค้า
เพื่อมาปฏิบัติการสแกน ณ.ศูนย์ให้บริการของบริษัทฯ
 
บริการให้คำปรึกษา รับแจ้งปัญหาการใช้งาน พร้อมบำรุงรักษา เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Avision ทุกรุ่น
 
- Enterprise Software (ออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบจัดเก็บเอกสาร)
บริการให้คำปรึกษาและวางแผนออกแบบพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบจัดเก็บเอกสาร
ระบบบริหารจัดการหน่วยงาน/องค์การ/สถานศึกษา พร้อมจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้าน IT
 
- Training & Didactic System (ออกแบบและจำหน่ายชุดทดลองวิศวกรรม)
บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดจำหน่าย และฝึกอบรมด้านชุดทดลองวิศวกรรม
ชุดฝึก PLC , ชุดทดลอง PLC Training Kit  , ชุดฝึก HMI Module Interface , ชุดฝึก Automation Training ,
ชุดฝึกทดลองแขนกล และ ชุดปฏิบัติการลำเลียงชิ้นงานที่ทำงานร่วมแขนกลควบคุมด้วย PLC 
 
- Architecture Design (บริการออกแบบสถาปัตยกรรม)
บริการให้คำปรึกษา ออกแบบงานสถาปัตยกรรม โดยสถาปนิกมืออาชีพ
OUR CLIENTS