ABOUT US

บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป จำกัด (Sutasin Group Co., Ltd.) มีโครงสร้างองค์กรเพื่อการนำเสนอบริการที่ดีกว่าแก่ลูกค้า โดยประกอบด้วย กลุ่มงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,กลุ่มงานด้านสื่อการเรียนการสอนวิศวกรรม.ซึ่งแต่ละกลุ่มงานมีบุคลากร และพันธมิตรธุรกิจ ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ด้วยบริการหลักดังนี้

1.Document Scanning Services (ให้บริการสแกนเอกสาร)
2.Document Scanner (บริการให้เช่าเครื่องเอกสาร และ จำหน่ายเครื่องสแกนเอกสาร)
3.Avision Services Center (ศูนย์บริการเครื่องสแกนเนอร์ Avision)
4.Enterprise Software (ออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบจัดเก็บเอกสาร)
5.Training & Didactic System (ออกแบบและจำหน่ายชุดทดลองวิศวกรรม)

สุธาสิน กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจ โดยที่ให้ความสำคัญแก่กลุ่มองค์กรต่างๆ มุ่งเน้นนำคุณค่าที่เรานำเสนอ โดยแต่ละงานนั้น ต้องประกอบไปด้วยขีดความสามารถที่จะแข่งขันได้ ปรับแต่งได้ เชื่อถือได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังมีความมุ่งมั่นในการนำเสนอ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถสนับสนุนโซลูชั่นด้านวิศวกรรมและระบบสารสนเทศ ที่ตรงตามแผนและใช้ประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณที่ลูกค้ามี รวมทั้งตรงตามความต้องการด้านเทคโนโลยี หรือเหนือกว่า นอกจากนี้ กลุ่ม บริษัท สุธาสิน ยังได้ให้ความสำคัญด้านบุคลากรว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด...การประกอบธุรกิจในเชิงวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงนั้นต้องการทีมงานและหัวหน้าโครงการที่มีความรู้ความสามารถและมุ่งมั่นเป็นอย่างสูงที่จะนำเสนอบริการในเชิงคุณค่าแก่ลูกค้าและด้วยการสร้างทีมงานที่เพียบพร้อมไปด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และประสบการณ์งานที่ลูกค้ารับรอง ทั้งหมดนี้จะช่วยประกันว่าเราจะสามารถนำเสนอบริการที่ครบถ้วน พร้อมด้วยความเข้าใจเชิงธุรกิจซึ่งช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในตลาด คุณค่าที่เรานำเสนอนี้ได้แสดงถึงหลักคิดที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ผ่านมาของ สุธาสิน กรุ๊ป เรายังมุ่งมั่นพยายามที่จะนำเสนอบริการระดับคุณภาพ พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองต่อความท้าทายในธุรกิจต่างๆ ตลอดจนโซลูชั่นต่างๆ ที่ช่วยให้ลูกค้าของเราได้ก้าวต่อไป บนเส้นทางแห่งความสำเร็จ

สุธาสิน กรุ๊ป
เน้นการให้บริการโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล โดยระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานเพื่อรองรับความต้องการในแต่ละธุรกิจของลูกค้า ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การวางระบบ การจัดการบริหารระบบ การติดตั้ง การให้บริการหลังการขาย การให้บริการ outsource การ integrate ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพร้อมให้บริการในรูปแบบ onsite service รวมถึงการให้คำปรึกษาในการวางแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กร