สินค้าทั้งหมด

AD350

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

AD340G

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

Joy-BookScanV160Pro

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

CZURM3000PRO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

SmartLFSCi42

Colortrac SmartLF SCi 42 ส่งมอบคุณภาพ และความเร็วสูง สำหรับงานสแกนในชีวิตประจำวัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

SmartLFSGi

เครื่องสแกนเอกสารหน้ากว้าง เทคโนโลยีชุดกล้องแบบ CCD รองรับงานสแกนเอกสารกระดาษหนาได้ถึง 15 มม. มีให้เลือก 2 ขนาดหน้ากว้าง คือ 36 นิ้ว และ 44 นิ้วและสามารถให้คุณภาพภาพที่มีความละเอียดสูงได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

AD345GF

เครื่องสแกนเอกสาร Automatic Document Feeder(ADF) รองรับกระดาษ A8-A4, Legal สามารถสแกนเอกสารได้ทั้งแบบหน้าเดียว (Simplex) และสองหน้า (Duplex) พร้อมกัน ความเร็วในการสแกน 60 ppm / 120 ipm รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

AV332U

เครื่องสแกนเอกสาร Automatic Document Feeder(ADF) รองรับกระดาษ A8-A4, Legal สามารถสแกนเอกสารได้ทั้งแบบหน้าเดียว (Simplex) และสองหน้า (Duplex) พร้อมกัน ความเร็วในการสแกน 60 ppm / 120 ipm รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

AN360W

เครื่องสแกนเอกสาร Automatic Document Feeder(ADF) รองรับกระดาษ A8-A4, Legal สามารถสแกนเอกสารได้ทั้งแบบหน้าเดียว (Simplex) และสองหน้า (Duplex) พร้อมกัน ความเร็วในการสแกน 60 ppm / 120 ipm รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

AD8120

เครื่องสแกนเอกสาร Automatic Document Feeder(ADF) รองรับกระดาษ A8-A4, Legal สามารถสแกนเอกสารได้ทั้งแบบหน้าเดียว (Simplex) และสองหน้า (Duplex) พร้อมกัน ความเร็วในการสแกน 60 ppm / 120 ipm รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

AD6090

เครื่องสแกนเอกสาร Automatic Document Feeder(ADF) รองรับกระดาษ A8-A4, Legal สามารถสแกนเอกสารได้ทั้งแบบหน้าเดียว (Simplex) และสองหน้า (Duplex) พร้อมกัน ความเร็วในการสแกน 60 ppm / 120 ipm รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

AD370

เครื่องสแกนเอกสาร Automatic Document Feeder(ADF) รองรับกระดาษ A8-A4, Legal สามารถสแกนเอกสารได้ทั้งแบบหน้าเดียว (Simplex) และสองหน้า (Duplex) พร้อมกัน ความเร็วในการสแกน 60 ppm / 120 ipm รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

AD345G

เครื่องสแกนเอกสาร Automatic Document Feeder(ADF) รองรับกระดาษ A8-A4, Legal สามารถสแกนเอกสารได้ทั้งแบบหน้าเดียว (Simplex) และสองหน้า (Duplex) พร้อมกัน ความเร็วในการสแกน 60 ppm / 120 ipm รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

Best Seller

AD125

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 ADF Scanner ขนาด A4 มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 4,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนกระดาษยาวได้ถีง 118 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

AD230

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 เครื่องสแกนเอกสารแบบ ADF Scanner รองรับกระดาษขนาด A4 ความเร็วในการสแกน 40 แผ่น หรือ 80 หน้า ต่อวินาที รองรับปริมาณการใช้ 6,000 แผ่นต่อวัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

Best Seller

AD240

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 3 เครื่องสแกนเอกสารแบบ ADF Scanner รองรับกระดาษขนาด A4 ความเร็วในการสแกน 60 แผ่น หรือ 120 หน้า ต่อวินาที รองรับปริมาณการใช้ 6,000 แผ่นต่อวัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

AD260

เครื่องสแกนเอกสารแบบ ADF Scanner รองรับกระดาษขนาด A4 ความเร็วในการสแกน 70 แผ่น หรือ 140 หน้า ต่อวินาที รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

AD130

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารชนิดตั้งโต๊ะ สแกนทั้ง ADF และ Flatbed มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CIS รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 3,000 แผ่นต่อวัน (TWAIN, ISIS) driver

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

AV5400

สแกนเนอร์ความเร็วสูงชนิดตั้งโต๊ะ มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CIS รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 3,000 แผ่นต่อวัน กระดาษยาวได้ถีง 118 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

FB2280E

สแกนเนอร์สำหรับงานสแกนหนังสือขนาดไม่เกิน A4 มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 2,500 แผ่นต่อวัน (TWAIN, ISIS) driver

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

FB6280E

สแกนเนอร์สำหรับงานสแกนหนังสือขนาด A3 ความเร็วในการสแกน 4.5 วินาที รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 2,500 แผ่นต่อวัน มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD (TWAIN, ISIS) driver

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

M3000Pro

V-Book Overhead Scanner เครื่องสแกนเอกสารชนิดถ่ายภาพจากด้านบน เครื่องสแกนหนังสือ รองรับกระดาษได้ถึงขนาด A3 หรือหนังสือขนาด A4 แบบหน้าคู่ ความเร็วในการสแกน 1.2 วินาที

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 
สินค้าหมด

 

AD280

สแกนเนอร์ความเร็วสูงชนิดตั้งโต๊ะ มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็งที่ความหนาถึง 1.25mm และกระดาษยาวได้ถีง 236 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

AN230(Network)

Network Scanner มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CIS รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 6,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็งที่ความหนาถึง 1.25mm สามารถสแกนกระดาษยาวได้ถีง 236 นิ้ว TWAIN/ Scan to PC Via USB/ Network Scan to FTP / to Email / to Share Folder /to USB Disk

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

AN240 (Network)

Network Scanner มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CIS รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 6,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็งที่ความหนาถึง 1.25mm และกระดาษยาวได้ถีง 236 นิ้ว TWAIN/ Scan to PC Via USB/ Network Scan to FTP / to Email / to Share Folder /to USB Disk

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

PaperAir 215L

สแกนเนอร์ชนิดตั้งโต๊ะและพกพา มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CIS รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 1,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็ง, นามบัตร, เช็ค สามารถสแกนแล้วส่ง file ตรงไปยัง Email/Priter/Clould Service

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

AD120

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารชนิดตั้งโต๊ะ สแกนทั้ง ADF และ Flatbed ขนาด A4 มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CIS รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 500 แผ่นต่อวัน (TWAIN, ISIS) driver

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

AD250F

สแกนเนอร์ความเร็วสูงชนิดตั้งโต๊ะ มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็งที่ความหนาถึง 1.25mm และกระดาษยาวได้ถีง 118 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

AD280F

สแกนเนอร์ความเร็วสูงชนิดตั้งโต๊ะ มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็งที่ความหนาถึง 1.25mm และกระดาษยาวได้ถีง 236 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

AV320E2+

สแกนเนอร์ความเร็วสูงชนิดตั้งโต๊ะ มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็งที่ความหนาถึง 1.25mm และกระดาษยาวได้ถีง 118 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้