Best Seller

เครื่องสแกนเนอร์ Avision AD125

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 4,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนกระดาษยาวได้ถีง 118 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

เครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น : AD125

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1
มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD
รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 4,000 แผ่นต่อวัน
สามารถสแกนกระดาษยาวได้ถีง 118 นิ้ว
(TWAIN, ISIS) driver


ModelAD125
รองรับกระดาษA8-A4, Legal
สแกนเนอร์สีแบบADF
ความละเอียดสูงสุด75-600dpi, 1200dpi
ความเร็ว25ppm/50ipm at 200dpi
ถาดป้อนกระดาษ50 sheets
การเชื่อมต่อUSB2.0
ราคา SRP (In VAT)กรุณาติดต่อฝ่ายขาย 02-050-9854

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

สแกนเนอร์ความเร็วสูงชนิดตั้งโต๊ะ มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็งที่ความหนาถึง 1.25mm และกระดาษยาวได้ถีง 236 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

New

สแกนเนอร์ความเร็วสูงชนิดตั้งโต๊ะ มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็งที่ความหนาถึง 1.25mm และกระดาษยาวได้ถีง 236 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

Best Seller

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CIS รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 6,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็งที่ความหนาถึง 1.25mm สามารถสแกนกระดาษยาวได้ถีง 118 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

Best Seller

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 3 มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 6,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็งที่ความหนาถึง 1.25mm และกระดาษยาวได้ถีง 118 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า