ตัวแทนฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากบริษัท N2N ให้เดินทางไปที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อเข้ารับการอบรมด้านเทคนิคของเครื่องสแกนเนอร์ Avision ณ สำนักงานของ บริษัท InfoAcer

1016 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตัวแทนฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากบริษัท N2N ให้เดินทางไปที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อเข้ารับการอบรมด้านเทคนิคของเครื่องสแกนเนอร์ Avision ณ สำนักงานของ บริษัท InfoAcer