ตัวแทนฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากบริษัท N2N ให้เดินทางไปที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อเข้ารับการอบรมด้านเทคนิคของเครื่องสแกนเนอร์ Avision ณ สำนักงานของ บริษัท InfoAcer

275 จำนวนผู้เข้าชม  |  NEWS & ACTIVITY

ตัวแทนฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากบริษัท N2N ให้เดินทางไปที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อเข้ารับการอบรมด้านเทคนิคของเครื่องสแกนเนอร์ Avision ณ สำนักงานของ บริษัท InfoAcer