เจ้าหน้าที่หน่วยงานธนาคารออมสินเข้าตรวจรับเครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น Avision รุ่น AD125 และ AD125S เพื่อทำการส่งมอบตามเขตและหน่วยงานของธนาคารต่อไป

1080 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เจ้าหน้าที่หน่วยงานธนาคารออมสินเข้าตรวจรับเครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น Avision รุ่น AD125 และ AD125S เพื่อทำการส่งมอบตามเขตและหน่วยงานของธนาคารต่อไป