ทีม Data staff บริการสแกนเอกสารสำนักงาน และทะเบียนประวัติ กพ.7 นำเข้าระบบจัดเก็บเอกสาร

1515 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทีม Data staff บริการสแกนเอกสารสำนักงาน และทะเบียนประวัติ กพ.7 นำเข้าระบบจัดเก็บเอกสาร

ทีม Data Staff เข้าปฏิบัติงานสแกนเอกสาร จัดเก็บเอกสารเข้าระบบ หน่วยงานองค์การสุรา

พร้อมทั้งติดตั้งระบบจัดเก็บเอกสารสำหรับการใช้งานจัดเก็บเอกสารและค้นหาเอกสาร รวมถึงการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและส่งมอบเครื่องสแกนเนอร์ประจำแต่ละฝ่ายเพื่อการใช้งานเองต่อเนื่องในอนาคต

  • สแกนเอกสารบัญชี/การเงิน
  • สแกนเอกสารฝ่ายพัสดุ
  • สแกนเอกสารจัดซื้อ
  • สแกนเอกสารประวัติพนักงาน (กพ.7)