Document Scanner (เครื่องสแกนเอกสาร)

สุธาสิน กรุ๊ป บริการให้เช่าเครื่องสแกนเนอร์ และ จัดจำหน่ายเครื่องสแกนเนอร์  เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
เครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูงสำหรับงานจัดเก็บเอกสาร สแกนเอกสาร สแกนหนังสือ ฯลฯ
ตลอดจนบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำการใช้งาน และติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ เครื่องสแกนเอกสาร 
 
สนใจข้อมูลบริการเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 093-645-9000

Best Seller

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 ADF Scanner ขนาด A4 มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 4,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนกระดาษยาวได้ถีง 118 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

สแกนเนอร์ชนิดตั้งโต๊ะและพกพา มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CIS รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 1,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็ง, นามบัตร, เช็ค สามารถสแกนแล้วส่ง file ตรงไปยัง Email/Priter/Clould Service