Document Scanner (เครื่องสแกนเอกสาร)

สุธาสิน กรุ๊ป บริการให้เช่าเครื่องสแกนเนอร์ และ จัดจำหน่ายเครื่องสแกนเนอร์  เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
เครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูงสำหรับงานจัดเก็บเอกสาร สแกนเอกสาร สแกนหนังสือ ฯลฯ
ตลอดจนบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำการใช้งาน และติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ เครื่องสแกนเอกสาร 
 
สนใจข้อมูลบริการเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 093-645-9000

Colortrac SmartLF SCi 42 ส่งมอบคุณภาพ และความเร็วสูง สำหรับงานสแกนในชีวิตประจำวัน

เครื่องสแกนเอกสารหน้ากว้าง เทคโนโลยีชุดกล้องแบบ CCD รองรับงานสแกนเอกสารกระดาษหนาได้ถึง 15 มม. มีให้เลือก 2 ขนาดหน้ากว้าง คือ 36 นิ้ว และ 44 นิ้วและสามารถให้คุณภาพภาพที่มีความละเอียดสูงได้

เครื่องสแกนเอกสาร Automatic Document Feeder(ADF) รองรับกระดาษ A8-A4, Legal สามารถสแกนเอกสารได้ทั้งแบบหน้าเดียว (Simplex) และสองหน้า (Duplex) พร้อมกัน ความเร็วในการสแกน 60 ppm / 120 ipm รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน

เครื่องสแกนเอกสาร Automatic Document Feeder(ADF) รองรับกระดาษ A8-A4, Legal สามารถสแกนเอกสารได้ทั้งแบบหน้าเดียว (Simplex) และสองหน้า (Duplex) พร้อมกัน ความเร็วในการสแกน 60 ppm / 120 ipm รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน

เครื่องสแกนเอกสาร Automatic Document Feeder(ADF) รองรับกระดาษ A8-A4, Legal สามารถสแกนเอกสารได้ทั้งแบบหน้าเดียว (Simplex) และสองหน้า (Duplex) พร้อมกัน ความเร็วในการสแกน 60 ppm / 120 ipm รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน

เครื่องสแกนเอกสาร Automatic Document Feeder(ADF) รองรับกระดาษ A8-A4, Legal สามารถสแกนเอกสารได้ทั้งแบบหน้าเดียว (Simplex) และสองหน้า (Duplex) พร้อมกัน ความเร็วในการสแกน 60 ppm / 120 ipm รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน

เครื่องสแกนเอกสาร Automatic Document Feeder(ADF) รองรับกระดาษ A8-A4, Legal สามารถสแกนเอกสารได้ทั้งแบบหน้าเดียว (Simplex) และสองหน้า (Duplex) พร้อมกัน ความเร็วในการสแกน 60 ppm / 120 ipm รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน

เครื่องสแกนเอกสาร Automatic Document Feeder(ADF) รองรับกระดาษ A8-A4, Legal สามารถสแกนเอกสารได้ทั้งแบบหน้าเดียว (Simplex) และสองหน้า (Duplex) พร้อมกัน ความเร็วในการสแกน 60 ppm / 120 ipm รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน

เครื่องสแกนเอกสาร Automatic Document Feeder(ADF) รองรับกระดาษ A8-A4, Legal สามารถสแกนเอกสารได้ทั้งแบบหน้าเดียว (Simplex) และสองหน้า (Duplex) พร้อมกัน ความเร็วในการสแกน 60 ppm / 120 ipm รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน

V-Book Overhead Scanner เครื่องสแกนเอกสารชนิดถ่ายภาพจากด้านบน เครื่องสแกนหนังสือ รองรับกระดาษได้ถึงขนาด A3 หรือหนังสือขนาด A4 แบบหน้าคู่ ความเร็วในการสแกน 1.2 วินาที

Network Scanner มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CIS รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 6,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็งที่ความหนาถึง 1.25mm และกระดาษยาวได้ถีง 236 นิ้ว TWAIN/ Scan to PC Via USB/ Network Scan to FTP / to Email / to Share Folder /to USB Disk

Network Scanner มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CIS รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 6,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็งที่ความหนาถึง 1.25mm สามารถสแกนกระดาษยาวได้ถีง 236 นิ้ว TWAIN/ Scan to PC Via USB/ Network Scan to FTP / to Email / to Share Folder /to USB Disk

เครื่องสแกนเนอร์ขนาด A8-A6 ที่ใช้เทคโนโลยีชุดกล้องแบบ CCD เหมาะสำหรับสแกนเอกสารประเภทบัตรแข็ง Passport Scan Solution

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารขนาด A3 มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CIS รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 2,500 แผ่นต่อวัน (TWAIN, ISIS) driver

สแกนเนอร์สำหรับงานสแกนหนังสือขนาด A3 ความเร็วในการสแกน 4.5 วินาที รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 2,500 แผ่นต่อวัน มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD (TWAIN, ISIS) driver

สแกนเนอร์สำหรับงานสแกนหนังสือขนาดไม่เกิน A4 มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 2,500 แผ่นต่อวัน (TWAIN, ISIS) driver

สแกนเนอร์ความเร็วสูงชนิดตั้งโต๊ะ มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CIS รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 3,000 แผ่นต่อวัน กระดาษยาวได้ถีง 118 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

สแกนเนอร์ความเร็วสูงชนิดตั้งโต๊ะ มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็งที่ความหนาถึง 1.25mm และกระดาษยาวได้ถีง 118 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

สแกนเนอร์ความเร็วสูงชนิดตั้งโต๊ะ มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็งที่ความหนาถึง 1.25mm และกระดาษยาวได้ถีง 236 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

สแกนเนอร์ความเร็วสูงชนิดตั้งโต๊ะ มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็งที่ความหนาถึง 1.25mm และกระดาษยาวได้ถีง 118 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารชนิดตั้งโต๊ะ สแกนทั้ง ADF และ Flatbed มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CIS รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 3,000 แผ่นต่อวัน (TWAIN, ISIS) driver

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารชนิดตั้งโต๊ะ สแกนทั้ง ADF และ Flatbed ขนาด A4 มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CIS รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 500 แผ่นต่อวัน (TWAIN, ISIS) driver

สแกนเนอร์ความเร็วสูงชนิดตั้งโต๊ะ มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็งที่ความหนาถึง 1.25mm และกระดาษยาวได้ถีง 236 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

เครื่องสแกนเอกสารแบบ ADF Scanner รองรับกระดาษขนาด A4 ความเร็วในการสแกน 70 แผ่น หรือ 140 หน้า ต่อวินาที รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน

Best Seller

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 3 เครื่องสแกนเอกสารแบบ ADF Scanner รองรับกระดาษขนาด A4 ความเร็วในการสแกน 60 แผ่น หรือ 120 หน้า ต่อวินาที รองรับปริมาณการใช้ 6,000 แผ่นต่อวัน

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 เครื่องสแกนเอกสารแบบ ADF Scanner รองรับกระดาษขนาด A4 ความเร็วในการสแกน 40 แผ่น หรือ 80 หน้า ต่อวินาที รองรับปริมาณการใช้ 6,000 แผ่นต่อวัน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้