รับสมัครพนักงานสแกนเอกสาร (Data Temp. Staff)
สัญญา 6 เดือน ประจำเขตนนทบุรี 

รายละเอียดงาน
• รับผิดชอบสแกนเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย-หญิง อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี
• วุฒิไม่น้อยกว่าม.6 หรือปวช.
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

หากสามารถปฏิบัติงานได้ดีทางบริษัทฯมีเกณฑ์พิจารณาเป็นพนักงานประจำ

ติดต่อ: บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป จำกัด 093-645-9000

ศูนย์บริการรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB