ทีม Data Staff เข้าปฏิบัติงานรับสแกนเอกสารขนาดA3-A5 legal และสแกนหนังสือชนิดไม่ตัดเล่ม รวมถึงให้บริการสแกนเอกสารขนาดใหญ่ A0-A2 ณ.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

210 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทีม Data Staff เข้าปฏิบัติงานรับสแกนเอกสารขนาดA3-A5 legal และสแกนหนังสือชนิดไม่ตัดเล่ม รวมถึงให้บริการสแกนเอกสารขนาดใหญ่ A0-A2 ณ.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน