ทีม Data Staff ให้บริการสแกนเอกสารทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพนักเรียน ขนาดA4

351 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทีม Data Staff ให้บริการสแกนเอกสารทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพนักเรียน ขนาดA4

ทีม Data Staff เข้าปฏิบัติงานสแกนเอกสารทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (ISB) ขนาด A4 รวมถึงการทำ Data Cleansing กับข้อมูลเก่า เพื่อนำเข้าระบบจัดเก็บเอกสาร