ทีม Data Staff เข้าปฏิบัติงานสแกนเอกสารแบบแปลน ขนาดA4-A0 สำนักงาน ไทยเซกิชุย โฟม

228 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทีม Data Staff เข้าปฏิบัติงานสแกนเอกสารแบบแปลน ขนาดA4-A0 สำนักงาน ไทยเซกิชุย โฟม