ทีม Data Staff เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบและสแกนเอกสารนำเข้าข้อมูลการประชุมล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

326 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทีม Data Staff เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบและสแกนเอกสารนำเข้าข้อมูลการประชุมล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19