ทีม Data Staff เข้าปฏิบัติงานสแกนหนังสือขนาดA3-A4 ห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

116 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทีม Data Staff เข้าปฏิบัติงานสแกนหนังสือขนาดA3-A4 ห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ทีม Data Staff เข้าปฏิบัติงานสแกนหนังสือห้องสมุด ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สแกนหนังสือแบบไม่ตัดรูปเล่ม หนังสือเก่า หนังสือหายาก และหนังสือปัจจุบัน 

โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์รองรับการสแกนหนังสือขนาดA3-A4 

พร้อมทั้งตกแต่งไฟล์ภาพเพื่อนำไปทำ E-book