เจ้าหน้าที่หน่วยงานธนาคารออมสินเข้าตรวจรับเครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น AD125 และ AV176U เพื่อทำการส่งมอบตามเขตและหน่วยงานของธนาคารต่อไป

800 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เจ้าหน้าที่หน่วยงานธนาคารออมสินเข้าตรวจรับเครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น AD125 และ AV176U เพื่อทำการส่งมอบตามเขตและหน่วยงานของธนาคารต่อไป