Best Seller

เครื่องสแกนเนอร์ Avision FB6280E

สแกนเนอร์สำหรับงานสแกนหนังสือขนาดไม่เกิน A3 มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 2,500 แผ่นต่อวัน (TWAIN, ISIS) driver

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

เครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น : FB6280E

สแกนเนอร์สำหรับงานสแกนหนังสือขนาดไม่เกิน A3
มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD
รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 2,500 แผ่นต่อวัน
(TWAIN, ISIS) driver

ModelFB6280E
รองรับกระดาษA8-A3, Legal
สแกนเนอร์สีแบบFlatbed
ความละเอียดสูงสุด75-600dpi, 1200dpi
ความเร็ว4.5 sec
ถาดป้อนกระดาษ-
การเชื่อมต่อUSB 2.0
ราคา SRP (In VAT)กรุณาติดต่อฝ่ายขาย 02-050-9854

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

สแกนเนอร์ความเร็วสูงชนิดตั้งโต๊ะ มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็งที่ความหนาถึง 1.25mm และกระดาษยาวได้ถีง 236 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

Best Seller

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 4,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนกระดาษยาวได้ถีง 118 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

Best Seller

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 3 มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 6,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็งที่ความหนาถึง 1.25mm และกระดาษยาวได้ถีง 118 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

Best Seller

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CIS รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 6,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็งที่ความหนาถึง 1.25mm สามารถสแกนกระดาษยาวได้ถีง 118 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า