Best Seller

เครื่องสแกนเนอร์ Avision FB6280E

สแกนเนอร์สำหรับงานสแกนหนังสือขนาดไม่เกิน A3 มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 2,500 แผ่นต่อวัน (TWAIN, ISIS) driver

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

เครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น : FB6280E

สแกนเนอร์สำหรับงานสแกนหนังสือขนาดไม่เกิน A3
มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD
รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 2,500 แผ่นต่อวัน
(TWAIN, ISIS) driver

ModelFB6280E
รองรับกระดาษA8-A3, Legal
สแกนเนอร์สีแบบFlatbed
ความละเอียดสูงสุด75-600dpi, 1200dpi
ความเร็ว4.5 sec
ถาดป้อนกระดาษ-
การเชื่อมต่อUSB 2.0
ราคา SRP (In VAT)กรุณาติดต่อฝ่ายขาย 02-050-9854

สินค้าเกี่ยวข้อง
Best Seller

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 3 มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 6,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็งที่ความหนาถึง 1.25mm และกระดาษยาวได้ถีง 118 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

Best Seller

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CIS รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 6,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็งที่ความหนาถึง 1.25mm สามารถสแกนกระดาษยาวได้ถีง 118 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

New

สแกนเนอร์ความเร็วสูงชนิดตั้งโต๊ะ มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 10,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนบัตรแข็งที่ความหนาถึง 1.25mm และกระดาษยาวได้ถีง 236 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

Best Seller

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 มีเทคโนโลยีหลอดรับภาพแบบ CCD รองรับปริมาณการใช้ต่อวัน 4,000 แผ่นต่อวัน สามารถสแกนกระดาษยาวได้ถีง 118 นิ้ว (TWAIN, ISIS) driver

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า