ทีม Data Staff เข้าปฏิบัติงานสแกนเอกสารทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพนักเรียน ขนาดA4 โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (ISB)

193 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทีม Data Staff เข้าปฏิบัติงานสแกนเอกสารทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพนักเรียน ขนาดA4 โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (ISB)

ทีม Data Staff เข้าปฏิบัติงานสแกนเอกสารทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (ISB) ขนาด A4 รวมถึงการทำ Data Cleansing กับข้อมูลเก่า เพื่อนำเข้าระบบจัดเก็บเอกสาร