ทีม Data Staff เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลการประชุมล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

191 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทีม Data Staff เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลการประชุมล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า